Womb-To-Tomb Resort

Let The Oleometru Begin.

Konstruktioner som håller

När man skall bygga så måste man bygga med material som fungerar bra, med konstruktioner som verkligen är hållbara. EPS betong kan användas till just det och man ser hela tiden att detta med betong verkligen kan göras på ett bra sätt. Kan man kanske få till det som annars inte går? Ja, det är verkligen möjligt och jag anser att man verkligen också får det som annars inte uppnås, nämligen en mycket stark konstruktion i sitt bygge. Ja, man kan verkligen inte få det som annars kan räknas ut ifall man inte använder den typen av betong då denna betong verkligen är bra.